Webáruházunk sütiket (cookie-kat) használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Az oldalunkon való további böngészéssel hozzájárul a sütik használatához.
Elfogadom

Nyereményjáték szabályzat - FLASH EFFECT RITUÁLÉ OTTHONODBA

Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
A “FLASH EFFECT RITUÁLÉ OTTHONODBA” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Superio Kft. (Cím: 1223 Budapest, Hűség utca 22. Adószám: 14061864-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-887109) a továbbiakban a: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő és lebonyolító (a továbbiakban: "Adatkezelő", „Lebonyolító”) végzi.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
2.1 A Játékban részt vehet minden devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. és 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Instagram profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.
· Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint az Instagram, által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők az Instagram oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén Teljes nevét profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezeljék, továbbá
· Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználják.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
2.3. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

3. A Játékban egy poszt jelenik meg a Ziaja Magyarország Instagram oldalán, valamint megjelenik egy erre utaló poszt a Ziaja Magyarország Facebook oldalán is. A nyereményjáték az Instagram oldalon fut. (https://www.instagram.com/ziaja_magyarorszag/) továbbiakban „Instagram oldalán”.
A játék teljes időtartama 2023. október 17. 8:00 órától 2023. október 25. 23:59-ig tart.

4. A Játék menete
A játék során a Játékosnak a játék időtartama alatt kell a nyereményjátékot hirdető bejegyzést lájkolnia illetve hozzászólást fűznie, melyben (1) megjelöli egy ismerősét, barátját, akinek szintén tetszene ez a játék. A további részvétel alapfeltétele, hogy illető követi a Ziaja Magyarország Facebook, illetve Instagram oldalát.

A játékban nyertes 3 személy választhat két terméket a Ziaja Magyarország új C.B3 termékcsaládjából. 
Sorsolás időpontja:
Sorsolás: 2023. október 26. 11.00 óra

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. A játék alatt 3 nyertes kerül kisorsolásra.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

5. A Lebonyolító a sorsolás után a Játék posztja alatt a sorsolást követően értesíti a nyertes Játékosokat a Instagram rendszerén keresztül kommentben. A Játékos ezután az Instagram felületén felveszi a kapcsolatot üzenetben Lebonyolítóval a nyeremény részleteit és átvételét megbeszélendő egyeztetés céljából.

A nyertes Játékos a Komment/Üzenet kézhezvételétől számított 1 naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Instagram profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval 1 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és új nyertes választása lesz esedékes.
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Ez a promóció nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve.

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1 nyertesség esetén a Szervező a nyeremény átadása után az átadást fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a Szervező saját Instagram/és Facebook oldalán és weboldalán nyilvánosságra hozhat.
8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja; és
8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Instagram üzenőfalán.

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2023. október 10.

Superio Kft.